Chempioil TO-4 POWER OIL 10W

CHEMPIOIL TO-4 POWER OIL 10W to specjalny olej przekładniowy do stosowania w systemach hydraulicznych, hamulcowych oraz systemach przekładni, zestawu kołowego i innych systemach chłodzonych olejem w pojazdach użytkowych w budownictwie, górnictwie i terenie (np. w traktorach, ładowarkach, spychaczach, koparkach). Zapewnia dużą żywotność tarcz sprzęgła. Spełnia wymagania normy Cat TO-4 odnośnie smarów TDTO (Transmission/Drive Train Oil) firmy Caterpillar. Nie zaleca się mieszanie oleju z innymi olejami hydraulicznymi oraz silnikowymi.

Spełnia wymagania / specyfikacje

  • SAE 10W
  • CATERPILLAR TO-4
  • KOMATSU KES 07.868.1
  • ALLISON C4 (off-road)

Charakterystyka produktu

Charakterystyka Metoda Jednostka Wartość
Klasa SAE - - 10W
Gęstość w 15°C D 1298 kg/m³ 879
Lepkość kin. w 40°C D 445 CSt 35,62
Lepkość kin. w 100°C D 445 CSt 5,83
Wskaźnik lepkości D 2270 - 105
Temp. zapłonu COC D 92 °C 216
Temperatura płynięcia D 97 °C -34
TBN D 2896 gKOH/kg 7,86

Dostępne pojemności (w litrach)

  • icon 20
  • icon 60
  • icon 208
  • icon 1000