Chempioil HYDRO ISO 150

CHEMPIOIL HYDRO ISO 150 to doskonały produkt skomponowany z wysokowydajnym kompleksem przeciwzużyciowym do hydraulicznych i cyrkulacyjnych systemów wymagających zastosowanie wysokiej jakości olejów chroniących przed zużyciem takich które zalecane są przez producentów pomp hydraulicznych i obrabiarek. Jest zbudowany z wysokiej jakości olejów bazowych z doskonalą stabilnością termiczną i przeciwutleniającą.

Spełnia wymagania / specyfikacje

  • ISO HM
  • DIN 51524/p.2-HLP

Charakterystyka produktu

Charakterystyka Metoda Jednostka Wartość
Klasa ISO - - 150
Gęstość w 15°C D 1298 kg/m³ 889
Lepkość kin. w 40°C D 445 CSt 139,7
Lepkość kin. w 100°C D 445 CSt 13,49
Wskaźnik lepkości D 2270 - 90
Temp. zapłonu COC D 92 °C 220
Temperatura płynięcia D 97 °C -25

Dostępne pojemności (w litrach)

  • icon 1