Chempioil HYPOID GLS

CHEMPIOIL Hypoid GLS to mineralny olej przeznaczony do przekładni manualnych, tylnych mostów w samochodach osobowych lub ciężarowych. Ogranicza zużycie paliwa i zapewnia łatwy rozruch przekładni w niskich temperaturach. Może być stosowany na cały okres eksploatacji pojazdu, zgodnie z zaleceniami producenta.

Spełnia wymagania / specyfikacje

  • API GL-4/5 LS (Limited Slip)
  • MIL-L 2105 D
  • API MT-1

Charakterystyka produktu

Charakterystyka Metoda Jednostka Wartość
Klasa SAE - - 80W-90
Gęstość w 15°C D 1298 kg/m³ 888
Lepkość kin. w 40°C D 445 CSt 169,60
Lepkość kin. w 100°C D 445 CSt 17,17
Wskaźnik lepkości D 2270 - 108
Temp. zapłonu COC D 92 °C 210
Temperatura płynięcia D 97 °C -33

Dostępne pojemności (w litrach)

  • icon 1
  • icon 4
  • icon 10
  • icon 20
  • icon 60
  • icon 208
  • icon 1000