Chempioil MARINE X70

CHEMPIOIL MARINE X70 to najwyższej jakości, bardzo wysokiej wydajności olej do cylindrów morskich silników diesla. To nowoczesne podejście w technologii smarowania cylindrów zapewnia maksymalną ochronę przed ubytkami w warstwie smaru i korozji w wyższych temperaturach i ciśnieniach dzisiejszych nowoczesnych silników wodzikowych. Marine X70 zawiera dodatki ze znacznie większą stabilnością termiczną, daje doskonałą ochronę przeciw udziałowi kwasów. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii wytwarzania,wyższa lepkość osiągana jest z niewielkim udziałem lub bez utraty stabilności termicznej, surowiec produkujący jasny osad.

Spełnia wymagania / specyfikacje

  • SAE 50
  • API CD
  • TBN 70

Charakterystyka produktu

Charakterystyka Metoda Jednostka Wartość
Klasa SAE - - 50
Gęstość w 15°C D 1298 kg/m³ 920
Lepkość kin. w 100°C D 445 CSt 21,5
Wskaźnik lepkości D 2270 - 90
Temp. zapłonu COC D 92 °C 205
Temperatura płynięcia D 97 °C -12
TBN D 2896 gKOH/kg 70,40

Dostępne pojemności (w litrach)

  • icon 1