Chempioil MULTI SG

CHEMPIOIL Multi SG towielosezonowy olej silnikowy do nowoczesnych silników benzynowych i diesla. Posiada dobre właściwości czyszcząco – rozpraszające. Zapewnia bezpieczne smarowanie i czystość elementów silnika.

Spełnia wymagania / specyfikacje

  • API SG/CD
  • SAE 15W-40

Charakterystyka produktu

Charakterystyka Metoda Jednostka Wartość
Klasa SAE - - 15W-40
Gęstość w 15°C D 1298 kg/m³ 876
Lepkość kin. w 40°C D 445 CSt 105,5
Lepkość kin. w 100°C D 445 CSt 13,91
Lepkość kin. w -20°C D 5293 CP 6368
Wskaźnik lepkości D 2270 - 132
Temp. zapłonu COC D 92 °C 226
Temperatura płynięcia D 97 °C -38
TBN D 2896 gKOG/kg 4,88

Dostępne pojemności (w litrach)

  • icon 1
  • icon 4
  • icon 5
  • icon 10
  • icon 20
  • icon 60
  • icon 208
  • icon 1000