Chempioil HYDRO HV ISO 68


CHEMPIOIL HYDRO HV ISO 68 to wysokowydajny olej hydrauliczny mieszany w połączeniu z hydrorafinowanymi olejami bazowymi, aby spełniać wymagania najbardziej wymagających układów hydraulicznych. CHEMPIOIL HYDRO HV został specjalnie opracowany w celu zmniejszenia kosztów utrzymania do minimum oraz zwiększenia wydajności poprzez utrzymanie sprawnie działających systemów hydraulicznych.

Spełnia wymagania / specyfikacje

  • Denison HF-0, HF-1, HF-2
  • Vickers M-2950-S, I-286-S
  • Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70
  • U.S. Steel 127, 136
  • DIN5 1524 part 2, part 3

Charakterystyka produktu

Charakterystyka Metoda Jednostka Wartość
Klasa ISO - - 68
Gęstość w 15°C D 1298 kg/m³ 878
Lepkość kin. w 40°C D 445 CSt 61,93
Lepkość kin. w 100°C D 445 CSt 10,20
Wskaźnik lepkości D 2270 - 152
Temp. zapłonu COC D 92 °C 220
Temperatura płynięcia D 97 °C -40

Dostępne pojemności (w litrach)

  • icon 1